رضا اختیار وکالتی
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی
• شماره مستقیم 
04132898936
04132862171 
• دورنگـار 
04132898940


محمد سلیم عباسی
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان غربی
• شماره مستقیم 
04432233999 
• دورنگـار 
04432232208


بهروز امامی
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اردبیل
• شماره مستقیم 
04533743606
• دورنگـار 
04533743605


آرش اخوان طبسی
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان
• شماره مستقیم 
1- 03136693150
• دورنگـار 
03136693152


بهزاد غفاری بنام
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز
• شماره مستقیم 
02632539696
• دورنگـار 
02632519611


علي رشيدي
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان ایلام
• شماره مستقیم 
08432223145
08432223144
• دورنگـار 
08432222620


عبدالمجید دراهکی
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر
• شماره مستقیم 
07733335865
• دورنگـار 
07733320864


جواد روانبخش
سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران
• شماره مستقیم 
02177512030
02177639213
• دورنگـار 
02177601013


فرانک کبیری
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان چهارمحال و بختیاری
• شماره مستقیم
03832229340
• دورنگـار 
03832228950


افشین رحیمی گل خندان
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی
• شماره مستقیم 
05137286020
• دورنگـار 
05137286021


فرج اله راد
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان شمالی
• شماره مستقیم 
05832235840
• دورنگـار 
05832245835


حسن کامرانی فر
سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان جنوبی
• شماره مستقیم
05632213520
• دورنگـار 
05632213521


عبدالنبی سواعدی
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان خوزستان
• شماره مستقیم 
06132270100
• دورنگـار 
06132275583


محمدرضا انصاری
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان
• شماره مستقیم 
02433771802
02433036202
02433036203
• دورنگـار 
02433772908


سيد حسين شاهچراغ
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان
• شماره مستقیم 
02333460064
• دورنگـار 
02333461419


جلیل شهریاری
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان
• شماره مستقیم 
05433294400
05433294401
• دورنگـار 
 05433294843


رهام کیائی
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان فارس
• شماره مستقیم 
07137385134
• دورنگـار 
07137387679


سید محمود عرب
سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان قزوین
• شماره مستقیم 
02833335010
• دورنگـار 
02833341005


محمود تقی پور
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم
• شماره مستقیم 
02537201350
02537201351
• دورنگـار 
02537201351


سید جمیل احمدی
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان
• شماره مستقیم 
08733771040
• دورنگـار 
08733771039


محمدرضا جهانگیری
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای کرمان
• شماره مستقیم 
03432110520
• دورنگـار 
03432110521


یاور محمدی
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای كرمانشاه
• شماره مستقیم 
08338362424
08338363939
• دورنگـار 
08338359051


فاطمه اسدی
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای کهگیلویه و بویراحمد
• شماره مستقیم 
07433344652
• دورنگـار 
07433344653


عباس جمادی
سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای گیلان
• شماره مستقیم 
01333721545
• دورنگـار 
01333721546
سید علیرضا حسینی طلب
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای گلستان
• شماره مستقیم 
01732240662
• دورنگـار 
01732223466


حشمت اله معتمدی
سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای لرستان
•شماره مستقیم 
06633215030
• دورنگـار 
06633215031
06633207752


سید حسین درویشی
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران
• شماره مستقیم 
01133256490
01133240901
• دورنگـار 
01133240562


منصور جلیلوند
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای مرکزی
• شماره مستقیم 
08632269093
• دورنگـار 
08632269010


اسماء کریمی
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای هرمزگان
• شماره مستقیم 
07633668699
• دورنگـار 
07633671521


وهب مختاران
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای همدان
• شماره مستقیم 
08134229850
08134229849
• دورنگـار 
08134232372


مجید حق جو
سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای یزد
• شماره مستقیم 
03538251340
• دورنگـار 
03538251342


.