جستجوی پیشرفته جستجو در وب
فرم ها و پرسشنامه هاي مورد نياز

طرح توجيهي آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد

فرم الویت بندی متقاضبان تاسیس آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد

موافقت نامه اصولي

فرم بازديد مكان و تجهيزات

فرم عناوين دوره هاي آموزشي

قرارداد همكاري آموزشي و مربيگري

قرارداد كار

فرم قرارداد كارآموزي

موافقت نامه اصولي « تآسيس شعبه »

موافقت نامه اصولي شعبه روستايي

فرم خوداظهاری موسسین آموزشگاه های آزاد

فرم گزارش نظارت بر امور آموزشگاه های آزاد

 

فرم بررسي وضعيت آموزشگاه و تخلفات منتسب به آن در هيآت نظارت استان

فرم بررسي وضعيت آموزشگاه در هيآت نظارت مركزي

صورتجلسه هيآت نطارت مركزي

فرم هاي مربوط به آموزشگاه هاي خارج از كشور

نمون برگ دستورالعمل مشوق ها ونحوه رسيدگي به تخلفات آموزشگاه هاي فني وحرفه اي آزاد

نمون برگ مربوط به تبديل آموزشگاه حقيقي به حقوقي

نمون برگ دستورالعمل صدور مجوز آموزش الكترونيكي

گواهي شركت در دوره آموزشي خاص

پرسشنامه شيوه نامه رتبه بندي آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد

فرم هاي شيوه نامه نحوه تشكيل و اداره گروه آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد

فرم نظرسنجي در خصوص تهيه نقشه راه توسعه ظرفيت هاي آموزشي بخش غيردولتي

بازديدکنندگان اين صفحه: 130476 | بازديدکنندگان امروز: 1339 | کل بازديدکنندگان: 4163089 | بازديدکنندگان آنلاین: 12 | زمان بارگزاري صفحه: 0.3359 ثانيه