جستجوی پیشرفته جستجو در وب
صفحه اصلي
                                              بسم الله الرحمن الرحيم

تحولات مداوم تكنولوژي و نياز روز افزون بازار كار به نيروي كار ماهر و مجرب در سال هاي اخير از يك سو و ضرورت سرعت بخشيدن به گسترش خدمات آموزشي با رويكرد مشاركت بيشتر بخش غيردولتي، سازمان آموزش فني و حرفه اي را با تقاضاهاي جديد و متنوعي روبرو ساخت و سبب گرديد تا اين سازمان ضمن ارتقاء و به روز رساني آموزش هاي بخش دولتي از توان و ظرفيت هاي بخش غيردولتي نيز بهره جويد. از اينرو به استناد ماده 111 قانون كار جمهوري اسلامي ايران، نخستين بار آئين نامه نحوه‌ي تشكيل و اداره آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي بنا به پيشنهاد شماره 53843 مورخ 1365/5/7 وزارت كار و امور اجتماعي وقت در جلسه مورخ 1365/7/2 هيات محترم وزيران مطرح و مورد تصويب قرار گرفت. اين امر به بخش خصوصي مايل به حضور در عرصه ارائه آموزش هاي فني و حرفه اي اجازه داده است كه با دريافت مجوز تاسيس از ادارات كل استاني سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور نسبت به راه اندازي آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد اقدام و بر اساس ضوابط ابلاغي از سوي دفتر موسسات كارآموزي آزاد و مشاركت هاي مردمي سازمان و با در نظر گرفتن برنامه هاي مصوب نسبت به ارائه خدمات آموزشي اقدام نمايند.

در راستاي اجرايي نمودن بندهاي ماده 21 قانون برنامه پنجم توسعه خاصه بند الف ( استمرار نظام كارآموزي و كارورزي در آموزش هاي رسمي متوسطه و عالي، غيررسمي فني و حرفه اي و علمي و كاربردي ) سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور نسبت به تدوين "سند راهبردي مهارت و فناوري" مشتمل بر 8 راهبرد،27 سياست و بيش از 250 برنامه اقدام نموده است، كه در دستور كار دفاتر ستادي ذيربط قرار گرفته است. يكي از برنامه هاي در دست اقدام مرتبط با حوزه موسسات كارآموزي آزاد اشاعه آموزش هاي مهارتي از طريق حضور بخش غير دولتي در كشورهاي مختلف است كه از جمله اقدامات انجام شده جهت تسهيل مشاركت اين بهره برداران مي توان به تدوين و تصويب شيوه نامه آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد خارج از كشور اشاره نمود.

در حال حاضر بيش از 11000 آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد در سراسر كشور در چارچوب ضوابط و شرايط مندرج در آئين نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي و تحت مديريت دفتر موسسات كارآموزي آزادو مشاركت هاي مردمي راه اندازي شده كه اقدام به برنامه ريزي و اجراي دوره هاي آموزشي در چارچوب استانداردهاي مهارتي مصوب مي نمايند. اين دوره هاكه در قالب 40رشته و بالغ بر 550 عنوان حرفه با نظارت مستمر سازمان در بخش غيردولتي اجرا وارائه مي گردد، حائز اعتبار و ارزشي معادل دوره هاي آموزشي بخش دولتي بوده و در صورت موفقيت كارآموزان آموزش ديده در آزمون هايي كه در پايان دوره آموزش توسط سازمان برگزار مي شود گواهينامه اي با كد بين المللي به فرد اعطا مي گردد.

بازديدکنندگان اين صفحه: 31504 | بازديدکنندگان امروز: 905 | کل بازديدکنندگان: 4210424 | بازديدکنندگان آنلاین: 13 | زمان بارگزاري صفحه: 0.3380 ثانيه