تفاهم نامه ها
تفاهم نامه باسازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع ایران (ایمیدرو)95/1/31
تفاهم نامه با شرکت صنعتی بوتان 1393/9/9
تفاهم نامه با صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران1395/6/7
تفاهم نامه با شرکت قشم ولتاژ 1396/5/31
تفاهمنامه دفتر آموزشگاه های آزاد با انجمن کامپوزیت ایران 98/2/15
تفاهم نامه با خانه صنعت معدن و تجارت ایران 98/3/20
تفاهم نامه با مرکز ملی فرش ایران 97/4/9
تفاهم نامه با کمیته امداد امام خمینی (ره) 98/11/5
تفاهم نامه با اتاق تعاون ایران 98/12/25
تفاهم نامه با خانه صنعت معدن تجارت ایران 99/4/2
تفاهم نامه با مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران 99/11/13
تفاهم نامه با گروه صنعتی بوتان 99/11/14
تفاهم نامه با گروه خودروسازی سایپا 99/12/12
تفاهم نامه با معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1400/4/7
تفاهم نامه با انجمن سنگ آهن ایران 1400/4/13
تفاهم نامه با شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی 1400/4/15
تفهم نامه با انجمن صنفی فناوری دیجیتال و هوشمند سازی ایران 1400/4/15
تفاهم نامه با گروه صنایع گیتی پسند 1400/5/4
تفاهم نامه با شرکت فدک گل لیان 1400/5/16
تفاهم نامه با شرکت انستیتو ایزایران 1400/5/17
تفاهم نامه با فدراسیون هندبال 1400/5/19
تفاهم نامه با گروه شرکت های طرفه نگار 1400/7/17
تفاهم نامه با انجمن سنگ ایران 1400/7/24
تفاهم نامه با سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور 1400/10/6